Język / Language

Polecane pozycje

Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Hanna Popowska-Taborska
Cena: 25,00 zł
egz.
Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Hanna Popowska-Taborska

    Książka Hanny Popowskiej-Taborskiej to trzecie wydanie (poprawione i uzupełnione) publikacji, która ukazała się po raz pierwszy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w roku 1991, wznowionej dwa lata później przez SOW oraz przełożonej w roku 2005 na język słoweński. Autorka książki, językoznawczyni i slawistka, przedstawia hipotezy związane z etnogenezą Słowian, opierając się na krytycznej analizie faktów językowych. W pracy wykorzystuje źródła historyczne oraz archeologiczne, szczegółowo analizuje procesy fonetyczne i leksykalne zachodzące w językach słowiańskich w pierwszym tysiącleciu n.e. Książka zawiera rozważania nad wczesnosłowiańską etymologią oraz nad związkami języków słowiańskich z językami bałtyckimi, irańskimi, germańskimi i celtyckimi. Obecne wydanie rozszerzono o wstęp do wydania słoweńskiego, zatytułowany "W dziesięć lat po napisaniu Wczesnych dziejów Słowian oraz o zaktualizowana bibliografię ("Wybrana nowsza literatura przedmiotu").


Spis treści oraz wybrane cytaty - kliknij w tytuł publikacji

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Język mniejszości w komunikowaniu społecznym. Studia nad funkcjonowaniem języków łużyckich w XIX i XX wieku, Jadwiga Zieniukowa
Cena: 15,75 zł
szt.
Język mniejszości w komunikowaniu społecznym. Studia nad funkcjonowaniem języków łużyckich w XIX i XX wieku, Jadwiga Zieniukowa

Wybór studiów sorabistycznych Jadwigi Zieniukowej "o charakterze etnolingwistycznym, [które] mają za przedmiot funkcjonowanie w komunikacji społecznej obu języków łużyckich - z przewagą bardziej prężnego i lepiej dziś zachowanego górnołużyckiego - w ich formie pisanej. [...] Są one wynikiem (częściowym) zainicjowanych przez J. Zieniukową i prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie badań nad funkcjonowaniem łużycczyzny w komunikacji językowej - z uwzględnieniem kontekstu społecznego, kulturowego i politycznego - badań nad językiem jako wartością wspólnoty mniejszościowej, dla której rodzimy język stanowi ważny element tożsamości". (Wstęp, s. 8)

Spis treści - w nim wykaz zaprezentowanych tekstów: kliknij w tytuł publikacji

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Irena Sawicka, Jolanta Sujecka, Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – języki – areały – konceptualizacje
Cena: 32,00 zł
egz.
Irena Sawicka, Jolanta Sujecka, Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – języki – areały – konceptualizacje

 „W niniejszej pracy postaramy się przybliżyć najważniejsze elementy złożonego zjawiska, jakim są Bałkany: przedstawimy bardzo krótko poszczególne etnosy bałkańskie, kładąc nacisk na politykę językową, ale odnosząc się również w zarycie do relewantnych dla danych problemów momentów historycznych, sprzyjających wytworzeniu się wspólnoty historycznej, językowej i kulturowo-mentalnej. [...] Książka ta jest pomyślana zarówno jako praca naukowa sensu stricte, jak i jako wstęp do bałkanologii jako nauki filologicznej. Stanowić ma kompendium najbardziej podstawowej wiedzy bałkanologa” (Od Autorek).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4, Wartości w świecie słowiańskim, pod redakcją Ewy Golachowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej
Cena: 43,00 zł
egz.
Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4, Wartości w świecie słowiańskim, pod redakcją Ewy Golachowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej

 Czwarty tom z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości to zbiór tekstów podejmujących temat wartości indywidualnych i grupowych w ujęciu interdyscyplinarnym. „W centrum uwagi znalazły się wartości tworzące rdzeń kultury Słowiańszczyzny XX-XXI wieku [...]. Jądro to mimo pozornej i złudnej nienaruszalności ulega jednak przekształceniom i różnorodnym modyfikacjom pod wpływem zmian zachodzących w życiu społecznym. Dlatego też refleksja nad jego formowaniem się i ewaluowaniem prowadzona w wymiarze ponadnarodowym istotnie dopełnia dyskusję o obliczach Słowiańszczyzny i – szerzej – Europy” ( z Wprowadzenia).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Pogranicze wschodnie i zachodnie, redakcja naukowa Małgorzata Czabańska-Rosada, Ewa Golachowska, Ewa Serafin, Katarzyna Taborska i Anna Zielińska
Cena: 38,00 zł
egz.
Pogranicze wschodnie i zachodnie, redakcja naukowa Małgorzata Czabańska-Rosada, Ewa Golachowska, Ewa Serafin, Katarzyna Taborska i Anna Zielińska

 „Celem tomu Pogranicze wschodnie i zachodnie jest przedstawienie zarówno interdyscyplinarnych, jak i transdyscyplinarnych, transnarodowych oraz transetnicznych badań nad społecznościami i kulturą pograniczy Polski: wschodniego (białorusko-litewsko-polskiego i polsko-ukraińskiego) oraz zachodniego (niemiecko-polskiego, a w wyniku przesiedleń pojałtańskich również niemiecko-polsko-cygańskiego/łemkowskiego/tatarskiego/ukraińskiego), a także wprowadzenie polskich badań slawistycznych w nurt slawistyki światowej” (z Wprowadzenia).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Piotr Szenajch, Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych
Cena: 25,00 zł
egz.
Piotr Szenajch, Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych

    Książka Piotra Szenajcha to rezultat poszukiwania nowatorskiej metodologii badania oraz analizy tak trudnego tematu, jakim jest problem nieuleczalnej choroby i umierania. „Ta praca [pisze Autor] miała dotyczyć wyłącznie filmów, dramatów i powieści - narracyjnych, fabularnych przedstawień choroby i umierania [...] formułowałem kolejne hipotezy i pomysły interpretacyjne, by wreszcie stwierdzić, że pisanie tylko o fabularnych przedstawieniach byłoby błędem. Wokół śmierci wytworzył się bowiem współcześnie intensywny, wielopoziomowy dyskurs. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że logiczną konsekwencją podjęcia tematu umierania jest przyjrzenie się temu zjawisku bez pośrednictwa publicznego dyskursu - zbadania biograficznego doświadczenia umierających” (ze Wstępu).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Semantyka a konfrontacja językowa : 5, pod redakcją Danuty Roszko i Joanny Satoły-Staśkowiak
Cena: 30,00 zł
egz.
Semantyka a konfrontacja językowa : 5, pod redakcją Danuty Roszko i Joanny Satoły-Staśkowiak

    Praca zbiorowa będąca okolicznościowym wydaniem dedykowanym prof. dr hab. Violetcie Koseskiej-Toszewej z okazji czterdziestopięciolecia pracy naukowej. "Prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa jest niekwestionowanym autorytetem naukowym, zaliczanym do grona najwybitniejszych slawistów. Jej imponujący dorobek naukowy pozostaje nieustannym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń językoznawców” (s.14)                        

   W tomie podejmowane są „kluczowe problemy współczesnego językoznawstwa teoretycznego i stosowanego. Autorzy 29 […] artykułów dogłębnie analizują zagadnienia ważne dla takich dziedzin, jak semantyka, badania korpusowe, kognitywistyka, leksykologia i leksykografia. Wyniki badań przedstawiają na materiale językowym polskim, słowiańskim, bałtyckim, germańskim i romańskim” (s. 7). Zawartość tomu…

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni

Pozycje współwydawane

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża 2016.

Tom jest zbiorem artykSłowiańskie słowniki gwaroweułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny.

czytaj całość »

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa 2015.

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz

Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.

czytaj całość »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Waluty

Statystyki

Produkty:
239
Kategorie:
30
Nowości:
0
Promocje:
0
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl