Język / Language

Opcje przeglądania

Cena
  • od do

SERIE WYDAWNICZE

Sortuj wg: ▲ Nazwa produktu | Cena
Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, Katarzyna Kotyńska
Cena: 10,50 zł
szt.
Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, Katarzyna Kotyńska

  Jest to pierwsza tak obszerna analiza porównawcza procesu mitologizacji obrazu Lwowa w literaturze polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej drugiej połowy XX wieku. Nowością jest już sam fakt uwzględnienia w jednej pracy utworów powstałych w tych trzech językach oraz ich wzajemnych powiązań i odniesień. "Zastosowane w kolejnych trzech rozdziałach pracy główne kategorie (pamięć, obraz Innego, mit) wywodzą się z nauk społecznych – socjologii i antropologii, jednak już pewien czas temu zyskały znaczący wpływ na badania literackie" (Wprowadzenie, str. 7).

"Moim celem będzie wychwycenie ogólnych tendencji mówienia o Lwowie i tworzenia lub odtwarzania jego mitu, który wydaje się mieć trzy postaci [...]. Analizie poddane zostaną nie tyle konkretne teksty literackie, ile ich pewne aspekty, dotyczące problemów odzwierciedlania najważniejszych sposobów pamiętania i mówienia o Lwowie" (Wprowadzenie, s. 7).

Decyduję się na zestawienie w ramach jednej pracy tekstów niewspółmiernych pod względem wartości literackiej, od eseju osobistego do gazetowego felietonu, ponieważ moim celem jest przede wszystkim badanie wzorców pamięci i świadomości, odzwierciedlonych w literaturze oraz zachodzących między tekstami interakcji. Takie właśnie usytuowanie utworów [...] pozwala z większą ostrością zaprezentować najważniejsze w mówieniu o Lwowie utarte przekonania, schematy myślowe oraz sposoby ich przełamywania" (Zakres materiału: dlaczego esej, s. 10).

 Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Anna Zielińska
Cena: 39,00 zł
egz.
Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Anna Zielińska

  "Praca jest nowa, oryginalna i pionierska nie tylko w literalnie rozumianym zakresie tematyczno-problemowym (jako studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim), ale także w szerszym aspekcie uczciwego, aideologicznego spojrzenia na tzw. nowe dialekty mieszane na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych" (Z recenzji prof. Bogdana Walczaka)

 "Prowadząc badania w różnych miejscach województwa lubuskiego, zorientowałam się, że różnorodność kultur, języków i identyfikacji wciąż tutaj istnieje. Region jest zamieszkany w dużym stopniu przez dwujęzyczne osoby i grupy. Zachodzą tu typowe dla bilingwizmu procesy społeczne i językowe. Aktywne jest wciąż mówienie nie tylko różnymi językami, ale także gwarami. W tym kontekście zastanowiła mnie często wyrażana opinia, że w regionie lubuskim nie ma już żadnych gwar oraz, że tu się mówi najczystszą polszczyzną. (...) Książka wyrosła z mojego zdziwienia, że opinia mieszkańców regionu może tak bardzo odbiegać od rzeczywistości (ze Wstępu, ss. 11-12).

 

 

Więcej o książce: kliknij w link tytułu

 

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930, redakcja naukowa Aleksandra Hnatiuk, Larysa Szost
Cena: 10,50 zł
szt.
Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930, redakcja naukowa Aleksandra Hnatiuk, Larysa Szost

"Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930 mieści utwory czternastu najwybitniejszych - zdaniem redaktorów książki - prozaików ukraińskich, których twórczość można określić mianem modernistycznej, oraz zarysowuje tło historyczno-literackie epoki modernizmu" [...].

Antologia pomyślana została przede wszystkim jako publikacja przeznaczona dla czytelników o zainteresowaniach slawistycznych, pragnących poznać oryginalną i różnorodną twórczość prozatorską ukraińskich autorów tego okresu. Zaprezentowano w niej utwory modernistyczne, które ze względu na nowatorski charakter w okresie radzieckim były wydawane wybiórczo"  [Uwagi wstępne, s. 9].

Spis treści - w nim wykaz autorów i zaprezentowanych tekstów. Kliknij w tytuł publikacji

 

 

Dostępność:
duża ilość
Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność, red. Wojciech J. Burszta i Joanna Nowak
Cena: 29,40 zł
szt.
Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność, red. Wojciech J. Burszta i Joanna Nowak

   Książka Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność nawiązuje do debat o idei europejskiej ujmowanej w kontekście historycznym, politycznym i kulturowym począwszy od końca XVIII wieku do czasów nam współczesnych.

 "Rozważania zawarte w niniejszej publikacji dotyczą idei europejskiej w kontekście politycznym, wariantów urządzenia związku państw na kontynencie (a od epoki romantycznej - wspólnoty narodów), jak i kulturowym - podkreślającym duchowe pokrewieństwo, wspólne wartości, zasady, cel, historię i tradycje na tle pozostałej części ludzkości [...].

 W oddawanym do rąk Czytelnika tomie studiów dobrze widoczna jest wspomniana już ścisła więź polskich twórców z Europą, jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością od czasów Oświecenia po współczesność [...].

 Poruszony też został [...] wątek zagrożenia indywidualności narodów w kontekście oddziaływania europejskiej cywilizacji i kultury i pojawiających się obaw o zatracenie narodowej odrębności" (ze Wstępu, s. 7-9).

 

Wykaz autorów i ich publikacji: kliknij w tytuł książki.

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Elżbieta Smułkowa, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Warszawa 2016
Cena: 39,00 zł
egz.
Elżbieta Smułkowa, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Warszawa 2016

 Książka Elżbiety Smułkowej Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach jest wyborem artykułów publikowanych w różnych periodykach i pracach zbiorowych w latach 2003-2014. Szeroki zakres tematyczny zaprezentowanego materiału pozwala czytelnikowi poznać Człowieka zaangażowanego w sprawy nauki, w życie polityczne (Autorka pełniła funkcję Ambasadora RP na Białorusi w latach 1992-1995) oraz społeczne (część I i II książki). Dopełniają tego obrazu wspomnienia wydarzeń, miejsc, ludzi - piętno historii odciśnięte na biografii Autorki (część III książki).

 Elżbieta Smułkowa podejmuje ważne tematy z zakresu języka, historii, polityki na pograniczach przez Nią eksplorowanych. Interdyscyplinarny charakter prac wynika z ukształtowanej na drodze doświadczeń badawczych autodefinicji, którą sama określa jako ‘socjolingwistyczną’:

 „choć nie w ścisłym, klasycznym rozumieniu socjolingwistyki. Przede wszystkim szukam w języku przejawów ludzkiego życia, jeżeli można to tak określić. Tego, jak język przejawia się wśród ludzi, przede wszystkim tych z pogranicza, którzy od zarania stykają się z wielojęzycznością, z różnymi realizacjami języka i wśród których na przykład język domowy jest inny niż oficjalny, urzędowy, szkolny, telewizyjny itp.” (Zamiast wstępu, s. 18)

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Polski język familijny. Opis zjawiska, Kwiryna Handke
Cena: 5,00 zł
szt.
Polski język familijny. Opis zjawiska, Kwiryna Handke

Praca napisana z pozycji językoznawcy, jednak traktującego język nie tyle jako system oraz zbiór przepisów normatywnych, regulujących mówienie, ile jako zbiór wybranych właściwości języka wraz ze środkami i sposobami ich użytkowania w określonych oko...

Dostępność:
średnia ilość
Lucyna Agnieszka Jankowiak, Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie "Słownika terminologii lekarskiej polskiej" z 1881 roku
Cena: 32,00 zł
egz.
Lucyna Agnieszka Jankowiak, Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie "Słownika terminologii lekarskiej polskiej" z 1881 roku

   Autorka, Lucyna Agnieszka Jankowiak, podejmuje się w swej książce próby „opisu synonimii w naukowej terminologii medycznej (nazwach chorób) końca XIX wieku na podstawie materiału z S 1881” oraz prezentacji w formie słownikowej omówionego materiału (s.16).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom I. Reedycja pod redakcją: Dorota Krystyna Rembiszewska i Janusz Siatkowski
Cena: 19,00 zł
egz.
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom I. Reedycja pod redakcją: Dorota Krystyna Rembiszewska i Janusz Siatkowski

Reprint wydania z roku 1980

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie. Tom II: *Ǫ – Ž, Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma
Cena: 25,00 zł
egz.
Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie. Tom II: *Ǫ – Ž, Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma

Słownik przedstawia rekonstrukcje dawnych pomorskich nazw słowiańskich takich obiektów, jak np. lasy, łąki, pola, pojedyncze zagrody, bagna itp

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Polskie partykuły wyróżniające. Studium semantyczne, Anna Kisiel
Cena: 23,00 zł
egz.
Polskie partykuły wyróżniające. Studium semantyczne, Anna Kisiel

Prezentowana publikacja stanowi próbę rewizji dotychczasowej wiedzy na temat metatekstu, tj. takich jednostek języka, które nie odnoszą się do świata, lecz do wyrażeń językowych, elementów komunikowanej wiedzy i/lub do mówiącego.

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Zeszyt 6. Pisarze wieku XI. Tłumaczenie i komentarz Anna Kotłowska. Współpraca Alina Brzóstkowska
Cena: 29,00 zł
egz.
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Zeszyt 6. Pisarze wieku XI. Tłumaczenie i komentarz Anna Kotłowska. Współpraca Alina Brzóstkowska

   Zeszyt 6 Testimoniów stanowi kontynuację edycji pełnego korpusu przekazów greckich o Słowianach do końca XII wieku. Poprzedziły go zeszyty: 2 (Ossolineum 1989), 3 (SOW 1995), 4 (SOW 1997) i 5 (SOW, 2009).
Niniejszy tom obejmuje wybranych pisarzy wieku XI (wybór Wincentego Swobody): Michała Psellosa, Kekaumena,
Michała Attaleiatesa, Jana Skylitzesa, jego kontynuację, Annę Komnenę, Nikefora Bryenniosa.   

    W skład zeszytu weszły wypisy w języku greckim z tłumaczeniem polskim z kilku źródeł kronikarskich z XI wieku. Wypisom towarzyszą komentarze historiograficzne i erudycyjne napisane według poprzednio ustaloych zasad. Odbiorcami publikacji są historycy, slawiści, archeologowie i filologowie klasyczni.

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim (XVI-XIX wiek), Ewa Wolnicz-Pawłowska
Cena: 5,00 zł
szt.
Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim (XVI-XIX wiek), Ewa Wolnicz-Pawłowska Analizie poddano imiona chrzestne męskie i żeńskie oraz nazwiska. Rozwój antroponimii łemkowskiej ukazano na tle zachodniosłowiańskich systemów nazewniczych: polskiego i słowackiego. Zanalizowano ok. 13,5 tys. nazw osobowych Łemków, 6 tys. – Polaków ...
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
10 dni
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IV. Słowotwórstwo, redakcja naukowa Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN: M. Czurak, E.Golachowska I. Maryniakowa (kierownik Zespołu), K. Pastusiak i D. Rembiszewska
Cena: 25,20 zł
szt.
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IV. Słowotwórstwo, redakcja naukowa Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN: M. Czurak, E.Golachowska I. Maryniakowa (kierownik Zespołu), K. Pastusiak i D. Rembiszewska Niniejszy tom ukazuje się jako ostatni w dziesięciotomowej edycji – Atlasie gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny . Zamyka wieloletnią pracę nad badaniem północnej części pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Tom czwarty Atlasu jest poświęco...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IX. Leksyka 5, redaktor naukowy Irena Maryniakowa, opracowanie: Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak
Cena: 10,50 zł
szt.
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IX. Leksyka 5, redaktor naukowy Irena Maryniakowa,  opracowanie: Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak Tom IX (Leksyka 5) zawiera mapy i komentarze następujących działów: VIII. Obróbka lnu; IX. Surowce i ich obróbrka; XV. Odzieź; XXI. Czas. ISBN: 978-83-89191-60-1 ISBN (całość): 83-04-00456-9 seria: Prace Slawistyczne numer: 121 rodzaj publikacji: atl...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom VII. Leksyka 3, redaktor naukowy Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół Instytutu Slawistyki PAN w składzie Piotr Cetra, Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kier.Zespołu)
Cena: 5,00 zł
szt.
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom VII. Leksyka 3, redaktor naukowy Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół Instytutu Slawistyki PAN w składzie Piotr Cetra, Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kier.Zespołu) Tom VII (Leksyka 3) zawiera mapy i komentarze następujących działów: XVII. Stosunki pokrewieństwa; XVIII. Zawody i życie społeczne; XIX. Cechy osobowe; XX. Wierzenia i obrzędy. // // // ISBN: 83-86619-92-9...
Dostępność:
duża ilość
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom VIII. Leksyka 4, redaktor naukowy Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN w składzie Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak
Cena: 10,00 zł
szt.
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom VIII. Leksyka 4, redaktor naukowy Irena Maryniakowa,  opracowanie: Zespół IS PAN w składzie Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak Tom VIII (Leksyka 4) zawiera mapy i komentarze następujących działów: V. Rolnictwo; VI. Sad i ogród; VII. Świat i rośliny; XXI. Zjawiska atmosferyczne. Opracowanie: Zespół Instytutu Slawistyki PAN w składzie Maria Czurak, Ewa Golachowska, Irena Maryn...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom X. Leksyka 6, redakcja naukowa Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN: Maria Czurak, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak i Dorota Krystyna Rembiszewska
Cena: 21,00 zł
szt.
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom X. Leksyka 6, redakcja naukowa Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN: Maria Czurak, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak i Dorota Krystyna Rembiszewska Tom X (Leksyka 6) zawiera mapy i komentarze następujących działów: X. Ukształtowanie terenu; XI. Transport i komunikacja; XII. Budownictwo. Opracowanie: Zespół Instytutu Slawistyki PAN w składzie Maria Czurak, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), K...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Cerkiewnosłowiańskie tytuły ewangelijne
Cena: 3,00 zł
szt.
Cerkiewnosłowiańskie tytuły ewangelijne Praca o charakterze źródłowym, przygotowana przez slawistę filologa, zainteresuje nie tylko badaczy piśmiennictwa starosłowiańskiego, lecz także historyków kultury słowiańskiej i słowiańskiego chrześcijaństwa. Tytuły ewangelijne to rodzaj "spisu rzec...
Dostępność:
na wyczerpaniu
Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim, Wiesław Boryś
Cena: 5,00 zł
szt.
Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim, Wiesław Boryś Książka przedstawia badania leksykologiczne i etymologiczne słownictwa chorwackiego dialektu czakawskiego (pochodzącego ze współczesnych gwar i częściowo czakawskich zabytków historycznych). Analizowana jest archaiczna część leksyki czakawskiej: leks...
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
10 dni
Czas w poezji Sergiusza Jesienina, Jerzy Szokalski
Cena: 5,00 zł
szt.
Czas w poezji Sergiusza Jesienina, Jerzy Szokalski Praca zrywa z wieloma utrwalonymi w świadomości krytyków i czytelników schematami, odrzucając przede wszystkim wszelkie aprioryczne czy mało udokumentowane opinie biorąc za punkt odniesienia zazwyczaj dane biograficzne. Specjalne znaczenie dla uściśl...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni

Pozycje współwydawane

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża 2016.

Tom jest zbiorem artykSłowiańskie słowniki gwaroweułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny.

czytaj całość »

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa 2015.

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz

Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.

czytaj całość »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Waluty

Statystyki

Produkty:
239
Kategorie:
30
Nowości:
0
Promocje:
0
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl