Język / Language

Opcje przeglądania

Cena
  • od do

LITERATURA

Sortuj wg: ▲ Nazwa produktu | Cena
Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, Katarzyna Kotyńska
Cena: 10,50 zł
szt.
Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, Katarzyna Kotyńska

  Jest to pierwsza tak obszerna analiza porównawcza procesu mitologizacji obrazu Lwowa w literaturze polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej drugiej połowy XX wieku. Nowością jest już sam fakt uwzględnienia w jednej pracy utworów powstałych w tych trzech językach oraz ich wzajemnych powiązań i odniesień. "Zastosowane w kolejnych trzech rozdziałach pracy główne kategorie (pamięć, obraz Innego, mit) wywodzą się z nauk społecznych – socjologii i antropologii, jednak już pewien czas temu zyskały znaczący wpływ na badania literackie" (Wprowadzenie, str. 7).

"Moim celem będzie wychwycenie ogólnych tendencji mówienia o Lwowie i tworzenia lub odtwarzania jego mitu, który wydaje się mieć trzy postaci [...]. Analizie poddane zostaną nie tyle konkretne teksty literackie, ile ich pewne aspekty, dotyczące problemów odzwierciedlania najważniejszych sposobów pamiętania i mówienia o Lwowie" (Wprowadzenie, s. 7).

Decyduję się na zestawienie w ramach jednej pracy tekstów niewspółmiernych pod względem wartości literackiej, od eseju osobistego do gazetowego felietonu, ponieważ moim celem jest przede wszystkim badanie wzorców pamięci i świadomości, odzwierciedlonych w literaturze oraz zachodzących między tekstami interakcji. Takie właśnie usytuowanie utworów [...] pozwala z większą ostrością zaprezentować najważniejsze w mówieniu o Lwowie utarte przekonania, schematy myślowe oraz sposoby ich przełamywania" (Zakres materiału: dlaczego esej, s. 10).

 Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930, redakcja naukowa Aleksandra Hnatiuk, Larysa Szost
Cena: 10,50 zł
szt.
Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930, redakcja naukowa Aleksandra Hnatiuk, Larysa Szost

"Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930 mieści utwory czternastu najwybitniejszych - zdaniem redaktorów książki - prozaików ukraińskich, których twórczość można określić mianem modernistycznej, oraz zarysowuje tło historyczno-literackie epoki modernizmu" [...].

Antologia pomyślana została przede wszystkim jako publikacja przeznaczona dla czytelników o zainteresowaniach slawistycznych, pragnących poznać oryginalną i różnorodną twórczość prozatorską ukraińskich autorów tego okresu. Zaprezentowano w niej utwory modernistyczne, które ze względu na nowatorski charakter w okresie radzieckim były wydawane wybiórczo"  [Uwagi wstępne, s. 9].

Spis treści - w nim wykaz autorów i zaprezentowanych tekstów. Kliknij w tytuł publikacji

 

 

Dostępność:
duża ilość
Miejsce i imię. Niemieckojęzyczni poeci pochodzenia żydowskiego, Joanna Roszak
Cena: 35,00 zł
egz.
Miejsce i imię. Niemieckojęzyczni poeci pochodzenia żydowskiego, Joanna Roszak

   Książka Joanny Roszak ukazuje model relacji między tożsamością, językiem i doświadczeniem miejsca w twórczości emigracyjnych, żydowskich poetów języka niemieckiego: Else Lasker-Schüler, Nelly Sachs, Gertrud Kolmar, Lola Landau, Jenny Aloni, Mascha Kaléko, Hilde Domin, Selma Meerbaum-Eisinger, Paul Celan, Erich Fried.


Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Poganki i intelektualistki. Bohaterki Blagi Dimitrowej, Sylwia Siedlecka
Cena: 29,00 zł
egz.
Poganki i intelektualistki. Bohaterki Blagi Dimitrowej, Sylwia Siedlecka

Tytułowe poganki i intelektualistki stanowią filary ideowego projektu Błagi Dimitrowej, który jest odpowiedzią na wzorce wywodzące się zarówno z tradycji filozoficznej Zachodu, jak i z lokalnego, bałkańskiego archiwum form.

"Tym, co może odgradzać potencjalnych czytelników od powieści Dimitrowej [...] jest ich patetyczna tonacja, stosowna do forsowanej w nich idei rewitalizacji mitu heroicznego: wskrzeszenia romantycznych postaci kontestatorek, bezkompromisowych, osamotnionych w swojej walce indywidualistek, które mają być pomostem między zimną Europą Oświecenia a chaosem i amorficznością Bałkanów" (Zakończenie, s. 204).

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Czas w poezji Sergiusza Jesienina, Jerzy Szokalski
Cena: 5,00 zł
szt.
Czas w poezji Sergiusza Jesienina, Jerzy Szokalski Praca zrywa z wieloma utrwalonymi w świadomości krytyków i czytelników schematami, odrzucając przede wszystkim wszelkie aprioryczne czy mało udokumentowane opinie biorąc za punkt odniesienia zazwyczaj dane biograficzne. Specjalne znaczenie dla uściśl...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938, Michał Stefański
Cena: 10,50 zł
szt.
Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938, Michał Stefański Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938” to pierwsza próba syntetycznego opracowania zjawiska, które długo przemilczano w czeskim literaturoznawstwie. Głównym przedmiotem analizy są tu czeskie dyskusje krytyczne epoki dwudziestolecia, w których uczest...
Dostępność:
średnia ilość
Wysyłka w:
10 dni
Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy, Michał Stefański
Cena: 21,00 zł
szt.
Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy, Michał Stefański „ Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy” to propozycja nowego odczytania najważniejszych tendencji awangardowych w czeskiej poezji z lat 1913-1926 przez pryzmat zmagań czeskich poetów z osiągnięciami cywilizacji technicznej. Z racji por...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Obraz wielkiej przemiany w poezji bułgarskiej (1918-1925), Jolanta Sujecka
Cena: 5,00 zł
Obraz wielkiej przemiany w poezji bułgarskiej (1918-1925), Jolanta Sujecka Przedmiotem nie jest problem generacji poetyckiej pierwszej połowy lat dwudziestych. Pole obserwacji badawczej zostało ograniczone do świata poetyckiego pięciu bułgarskich poetów: Christo Smirnenskiego, Geo Milewa, Nikoly Furnadžijewa, Asena Razcwetn...
Dostępność:
brak towaru
Polszczyzna Stefana Żeromskiego. Edycja z okazji osiemdziesiątych urodzin Autorki, Kwiryna Handke
Cena: 56,70 zł
szt.
Polszczyzna Stefana Żeromskiego. Edycja z okazji osiemdziesiątych urodzin Autorki, Kwiryna Handke PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO ŻEROMSKIM Książka o niezwykłej zawartości i pięknej szacie graficznej. Ukazuje osobowość i kreatywność wielkiego polskiego pisarza poprzez język jego różnogatunkowego piśmiennictwa. Autorka podjęła interesującą próbę badania ...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Prolog – nie epilog ... Poezja ukraińska w polskich przekładach (pierwsza połowa XX wieku), Redakcja naukowa Aleksandra Hnatiuk, Katarzyna Kotyńska
Cena: 15,00 zł
szt.
Prolog – nie epilog ... Poezja ukraińska w polskich przekładach (pierwsza połowa XX wieku), Redakcja naukowa Aleksandra Hnatiuk, Katarzyna Kotyńska Antologia ukraińskiej poezji końca XIX i pierwszej połowy XX w., w przekładach na język polski. Jest to swoisty hołd złożony tłumaczom początku XX w. i okresu międzywojennego. Wybór wierszy 18 poetów poprzedzony został obszernym artykułem o recepcji ...
Dostępność:
średnia ilość
Wysyłka w:
10 dni
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 1. Srebrny wiek w literaturze rosyjskiej, redaktor naczelny Andrzej Drawicz
Cena: 5,00 zł
szt.
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 1. Srebrny wiek w literaturze rosyjskiej, redaktor naczelny Andrzej Drawicz Tematyczny zbiór artykułów poświęconych rosyjskiej literaturze modernistycznej przełomu XIX i XX wieku, która po latach zapomnienia, negatywnych ocen, uproszczonej, często zafałszowanej lub traktowanej wycinkowo interpretacji przeżywa ostatnio swoist...
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
10 dni
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 3. Dekada poszukiwań. Literatura rosyjska lat dwudziestych XX wieku, redaktor naczelny Andrzej Drawicz
Cena: 5,00 zł
szt.
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 3. Dekada poszukiwań. Literatura rosyjska lat dwudziestych XX wieku, redaktor naczelny Andrzej Drawicz Trzeci tom pt: Dekada poszukiwań. Literatura rosyjska lat dwudziestych XX wieku – ostatni redagowany przez prof. Andrzeja Drawicza – ukazał się dopiero w 1999 roku – dwa lata po śmierci swego redaktora. Tom ten, kontynuując tradycje dwu poprzednich m...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 4. Utopia czystości i góry śmieci / Утопия чистоты и горы мусора, redaktorzy naukowi: Roman Bobryk i Jerzy Faryno, redaktor naczelny Jerzy Faryno
Cena: 10,00 zł
szt.
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 4. Utopia czystości i góry śmieci / Утопия чистоты и горы мусора, redaktorzy naukowi: Roman Bobryk i Jerzy Faryno, redaktor naczelny Jerzy Faryno Tom czwarty. Utopia czystości i góry śmieci / Утопия чистоты и горы мусора W roku 1997 w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Młodych Filologów Śmiecie w praktyce, w...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 5, redaktor naczelny Jerzy Faryno
Cena: 10,00 zł
szt.
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 5, redaktor naczelny Jerzy Faryno Teksty zamieszczone w tomie piątym zostały umownie podzielone na cztery działy: dotyczące ogólniejszych zagadnień kulturoznawczych, skupione na twórczości wybranych pisarzy lub pojedynczych utworach, pozycje metodologiczne i materiałowe do projektu M...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 7. Portret – akt – martwa natura / Портрeт – акт – натюрморт / The Portrait – The Nude – The Still Life, redaktor naczelny Jerzy Faryno
Cena: 10,00 zł
szt.
Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 7. Portret – akt – martwa natura / Портрeт – акт – натюрморт / The Portrait – The Nude – The Still Life, redaktor naczelny Jerzy Faryno Tom siódmy studiów nosi tytuł Portret – akt – martwa natura / Портрeт – акт – натюрморт / The Portrait – The Nude – The Still Life . Przedmiotem zebranych w tomie studiów są twarze (zdjęcia), ciało i rzeczy jako mitologemy XX wieku – jak je konceptua...
Dostępność:
duża ilość
W kręgu bułgarskiej groteski (o twórczości Jordana Radiczkowa
Cena: 3,00 zł
szt.
W kręgu bułgarskiej groteski (o twórczości Jordana Radiczkowa Monografia, poświęcona twórczości współczesnego pisarza bułgarskiego – Jordana Rdiczkowa. Pełna wieloznacznych podtekstów groteska Radiczkowa interpretowana jest w aspekcie jej związków z bułgarską tradycją literacką, folklorem i jego literackimi tra...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
W kręgu Jesienina, redakcja naukowa Jerzy Szokalski
Cena: 10,00 zł
szt.
W kręgu Jesienina, redakcja naukowa Jerzy Szokalski Książka dla wszystkich zainteresowanych postacią Sergiusza Jesienina, jego otoczenia i oczywiście jego poezji – znanej i lubianej przez polskich czytelników. Autorzy, wśród których są znani współcześni badacze jego twórczości, zajmują się tu kwestiam...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Włodzimierz Majakowski i jego czasy, redakcja naukowa Wiesława Olbrych, Jerzy Szokalski
Cena: 5,00 zł
szt.
Włodzimierz Majakowski i jego czasy, redakcja naukowa  Wiesława Olbrych, Jerzy Szokalski Ze względu na żywotność funkcjonujących po dziś dzień stereotypów odbioru zarówno bolszewickich, jak i prymitywnie antykomunistycznych, książka zasługuje na uwagę jako prezentacja – by posłużyć się tytułem jednego z referatów – niejubileuszowych rozm...
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
10 dni
Wyobraźnia poetycka – Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk, Grażyna Bobilewicz
Cena: 5,00 zł
szt.
Wyobraźnia poetycka – Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk, Grażyna Bobilewicz Próba analizy związków twórczości poetyckiej autora "Cor Ardens", ujawniających się na różnych poziomach jego wypowiedzi artystycznej oraz myśli estetyczno-filozoficznej. Celem autorki było ukazanie w nowym świetle postawy twórczej, widzenia świata i...
Dostępność:
średnia ilość
Wysyłka w:
10 dni

Pozycje współwydawane

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża 2016.

Tom jest zbiorem artykSłowiańskie słowniki gwaroweułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny.

czytaj całość »

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa 2015.

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz

Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.

czytaj całość »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Waluty

Statystyki

Produkty:
239
Kategorie:
30
Nowości:
0
Promocje:
0
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl