Język / Language

Opcje przeglądania

Cena
  • od do

KULTURA

Sortuj wg: ▲ Nazwa produktu | Cena
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 1, Dusza w oczach świata, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016
Cena: 39,00 zł
egz.
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 1, Dusza w oczach świata, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016

     „Dwutomowa monografia […] otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania tego pojęcia w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało na przestrzeni wieków. […] Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty nad fenomenem duszy było stworzenie wspólnej platformy badawczej, na której zaprezentowane zostaną stanowiska przedstawicieli różnych środowisk ze sfery nauk humanistycznych” (Wstęp, t. I, s. 7).

     „Artykuły zawarte w podzielonym na trzy części tomie pierwszym są atrakcyjne ze względu na swoją różnorodność, sięganie po tematy z przeszłości i ze współczesności. Problematyka związana z duszą przyciągnęła autorów z wielu krajów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Dlatego też monografia ta powinna zainteresować szerokie grono różnorodnych czytelników” (z recenzji prof. dr hab. Anny Tyrpy, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk).

     „Polem szczególnych predylekcji i dociekliwości poznawczych, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, pozostają wciąż aktualne próby odpowiedzi na pytania o to: czym jest dusza; jaka jest jej natura; czy jest nieśmiertelna; czy wolno o niej mówić, pisać i jak to robić; jak możemy ją poznać, zobaczyć itp., a także wszelkie wyobrażenia o duszy (w języku i w tekstach kultury), ontologiczny wymiar relacji duszy i ciała. Nierozerwalnie związana z ludzką duchowością jest refleksja antropologiczna: człowiek, poznając otaczający świat, poznaje samego siebie. To ważny wątek w tej debacie” (z recenzji dr hab. Beaty Walęciuk-Dejneki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

 

 Aby zapoznać się ze spisem treści, kliknij w link tytułu publikacji

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 2, Świat oczyma duszy, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016
Cena: 37,00 zł
egz.
Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, tom 2, Świat oczyma duszy, pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa 2016

    „Dwutomowa monografia […] otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania tego pojęcia w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało na przestrzeni wieków. […] Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty nad fenomenem duszy było stworzenie wspólnej platformy badawczej, na której zaprezentowane zostaną stanowiska przedstawicieli różnych środowisk ze sfery nauk humanistycznych” (Wstęp, t. I, s. 7).

    „Lektura zawartych w tym tomie narracji, dotyczących natury i kondycji duszy, pochodzących z odległych od siebie obszarów kulturowych i epok, skłania do refleksji nad uniwersalnymi podstawami konceptualizacji duszy, wynikającymi z naturalnej potrzeby wiary w sens ludzkiej egzystencji, której nie kończy śmierć fizyczna. Wprawdzie twórczość artystyczna w sposób nie budzący wątpliwości ujawniła obecność duszy we wszystkich formach kreacji, niemniej jednak temat został zaledwie zarysowany i wymaga podjęcia dalszych badań, które – jak mam nadzieję – będą kontynuowane podczas kolejnych konferencji”  (Wstęp, t. II, s. 9).

    „Polem szczególnych predylekcji i dociekliwości poznawczych, w dziedzinie nauk humanistycznych
i społecznych, pozostają wciąż aktualne próby odpowiedzi na pytania o to: czym jest dusza; jaka jest jej natura; czy jest nieśmiertelna; czy wolno o niej mówić, pisać i jak to robić; jak możemy ją poznać, zobaczyć itp., a także wszelkie wyobrażenia o duszy (w języku i w tekstach kultury), ontologiczny wymiar relacji duszy i ciała. Nierozerwalnie związana z ludzką duchowością jest refleksja antropologiczna: człowiek, poznając otaczający świat, poznaje samego siebie. To ważny wątek w tej debacie” (z recenzji dr hab. Beaty Walęciuk-Dejneki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

 

 Aby zapoznać się ze spisem treści, kliknij w link tytułu publikacji

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego i Joanny Roszak
Cena: 27,00 zł
egz.
Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego i Joanny Roszak

      „Na Lubelszczyźnie słowem-kluczem staje się graniczność: znajdujemy się tuż przy Białorusi i Ukrainie, między Wisłą a Bugiem; różnorodność tego obszaru (m.in. wpisane w jego krajobraz cerkwie, synagogi, ślady Ormian i Tatarów) wpływa na wielość podejmowanych w opracowaniu tematów”  [Myślenie obszarem. Wstęp, s. 7].

      „Autorzy tekstów zamieszczonych w opracowaniu monograficznym, które oddajemy do rąk Czytelników, z jednej strony doskonale wpasowują się w ideę podkreślania odmienności kulturowej Lubelszczyzny na mapie Polski, z drugiej zaś traktują kulturę jako konkurencyjną przewagę, stanowiącą istotną wartość dodaną, nie tylko z punktu widzenia konsumenta, ale także ze strony rynku oferentów. Jej rekonstruowanie i podtrzymywanie warto wspierać w racjonalnym i uporządkowanym systemie, o czym wspominają autorzy jednego z rozdziałów” [Myślenie obszarem. Wstęp, s. 8].

Aby zapoznać się ze spisem treści kliknij w link tytułu publikacji

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Lilla Moroz-Grzelak
Cena: 10,50 zł
szt.
Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Lilla Moroz-Grzelak

     Książka wpisuje się w nurt licznych opracowań o Aleksandrze Wielkim – jednym z najsłynniejszych władców i strategów wojennych w historii świata.   "Przegląd wybranych pozycji z bogatego piśmiennictwa o Aleksandrze Wielkim dokumentuje przemiany, jakim podlegał jego obraz na przestrzeni wieków - od dzieł pisarzy antycznych, przez utwory Słowiańszczyzny prawosławnej z okresu średniowiecza i wieku XIX, po współczesną macedońską twórczość literacką" (Zakończenie, s. 139).

      "Niniejsza praca jest próbą rekonstrukcji mitu Aleksandra Wielkiego w piśmiennictwie obszaru bułgarsko-macedońskiego wieku XIX wieku i macedońskiego w XX stuleciu, wpływu tego mitu na kształtowanie się i rozwój macedońskiej idei narodowej. zamierzeniem moim jest ukazanie, w jaki sposób kolejne epoki odeszły od wizerunku Aleksandra Wielkiego, pozostawionego nam przez antycznych twórców i wskazanie, jakim przemianom podlegał w pewnych momentach historii starożytny bohater w Słowiańszczyźnie, a na ziemiach macedońskich w szczególności" (Wstęp, s. 11).

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski's research, edited by Karolina Bielenin-Lenczowska
Cena: 38,00 zł
egz.
Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski's research, edited by Karolina Bielenin-Lenczowska

    A collection of ethnographic studies from the Macedonian region of Poreče, following in the footsteps of the research project undertaken in the 1930s by Józef Obrębski – a pupil of Bronisław Malinowski and one of the pioneers of Polish social science. Drawing on the findings of Obrębski and their own fieldwork, the authors track continuities in the changing social landscape of present-day rural Macedonia.

    W tomie zebrano etnograficzne studia poświęcone macedońskiemu Poreču – regionowi, w którym w latach 30. XX wieku swoje pierwsze szlify zdobywał Józef Obrębski, uczeń Bronisława Malinowskiego i jeden z pionierów polskich nauk społecznych. Na podstawie doświadczeń J. Obrębskiego i wyników własnych badań terenowych autorzy ukazują przemiany w życiu współczesnej macedońskiej wsi, ale także elementy, które się im oparły.

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność, red. Wojciech J. Burszta i Joanna Nowak
Cena: 29,40 zł
szt.
Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność, red. Wojciech J. Burszta i Joanna Nowak

   Książka Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność nawiązuje do debat o idei europejskiej ujmowanej w kontekście historycznym, politycznym i kulturowym począwszy od końca XVIII wieku do czasów nam współczesnych.

 "Rozważania zawarte w niniejszej publikacji dotyczą idei europejskiej w kontekście politycznym, wariantów urządzenia związku państw na kontynencie (a od epoki romantycznej - wspólnoty narodów), jak i kulturowym - podkreślającym duchowe pokrewieństwo, wspólne wartości, zasady, cel, historię i tradycje na tle pozostałej części ludzkości [...].

 W oddawanym do rąk Czytelnika tomie studiów dobrze widoczna jest wspomniana już ścisła więź polskich twórców z Europą, jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością od czasów Oświecenia po współczesność [...].

 Poruszony też został [...] wątek zagrożenia indywidualności narodów w kontekście oddziaływania europejskiej cywilizacji i kultury i pojawiających się obaw o zatracenie narodowej odrębności" (ze Wstępu, s. 7-9).

 

Wykaz autorów i ich publikacji: kliknij w tytuł książki.

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4, Wartości w świecie słowiańskim, pod redakcją Ewy Golachowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej
Cena: 43,00 zł
egz.
Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4, Wartości w świecie słowiańskim, pod redakcją Ewy Golachowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej

 Czwarty tom z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości to zbiór tekstów podejmujących temat wartości indywidualnych i grupowych w ujęciu interdyscyplinarnym. „W centrum uwagi znalazły się wartości tworzące rdzeń kultury Słowiańszczyzny XX-XXI wieku [...]. Jądro to mimo pozornej i złudnej nienaruszalności ulega jednak przekształceniom i różnorodnym modyfikacjom pod wpływem zmian zachodzących w życiu społecznym. Dlatego też refleksja nad jego formowaniem się i ewaluowaniem prowadzona w wymiarze ponadnarodowym istotnie dopełnia dyskusję o obliczach Słowiańszczyzny i – szerzej – Europy” ( z Wprowadzenia).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Pogranicze wschodnie i zachodnie, redakcja naukowa Małgorzata Czabańska-Rosada, Ewa Golachowska, Ewa Serafin, Katarzyna Taborska i Anna Zielińska
Cena: 38,00 zł
egz.
Pogranicze wschodnie i zachodnie, redakcja naukowa Małgorzata Czabańska-Rosada, Ewa Golachowska, Ewa Serafin, Katarzyna Taborska i Anna Zielińska

 „Celem tomu Pogranicze wschodnie i zachodnie jest przedstawienie zarówno interdyscyplinarnych, jak i transdyscyplinarnych, transnarodowych oraz transetnicznych badań nad społecznościami i kulturą pograniczy Polski: wschodniego (białorusko-litewsko-polskiego i polsko-ukraińskiego) oraz zachodniego (niemiecko-polskiego, a w wyniku przesiedleń pojałtańskich również niemiecko-polsko-cygańskiego/łemkowskiego/tatarskiego/ukraińskiego), a także wprowadzenie polskich badań slawistycznych w nurt slawistyki światowej” (z Wprowadzenia).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Piotr Szenajch, Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych
Cena: 25,00 zł
egz.
Piotr Szenajch, Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych

    Książka Piotra Szenajcha to rezultat poszukiwania nowatorskiej metodologii badania oraz analizy tak trudnego tematu, jakim jest problem nieuleczalnej choroby i umierania. „Ta praca [pisze Autor] miała dotyczyć wyłącznie filmów, dramatów i powieści - narracyjnych, fabularnych przedstawień choroby i umierania [...] formułowałem kolejne hipotezy i pomysły interpretacyjne, by wreszcie stwierdzić, że pisanie tylko o fabularnych przedstawieniach byłoby błędem. Wokół śmierci wytworzył się bowiem współcześnie intensywny, wielopoziomowy dyskurs. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że logiczną konsekwencją podjęcia tematu umierania jest przyjrzenie się temu zjawisku bez pośrednictwa publicznego dyskursu - zbadania biograficznego doświadczenia umierających” (ze Wstępu).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Joanna Roszak, Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej
Cena: 23,00 zł
egz.
Joanna Roszak, Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej

 

   Książka Joanny Roszak jest rezultatem przeprowadzonych przez Autorkę rozmów „ze świadkami, odnoszącymi się do istnienia żydowskiej społeczności tego miasta, jej kultury i pamięci, oraz ze świadkami świadectw, artystami, dziennikarzami, badaczami Holokaustu" (z  recenzji prof. Bogusława Bakuły)

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom I. Wokół religii i jej języka, redakcja Ewa Golachowska i Anna Zielińska
Cena: 36,75 zł
szt.
Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom I. Wokół religii i jej języka, redakcja Ewa Golachowska i Anna Zielińska

Tom Wokół religii i jej języka , pierwszy z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości nawiązuje do tematu konferencji zorganizowanej w 2010 roku w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW oraz Fundację ...

Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
10 dni
W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku, pod redakcją Krzysztofa Snarskiego i Adama Żulpy POLECAMY*POLECAMY*POLECAMY
Cena: 37,00 zł
egz.
W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku, pod redakcją Krzysztofa Snarskiego i Adama Żulpy POLECAMY*POLECAMY*POLECAMY

    Książka przygotowana wspólnie przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zawiera podsumowanie refleksji naukowej z ostatniego półwiecza nad tradycyjną kulturą ludową tej części Europy (Wstęp, Jerzy Brzozowski, s. 7)

   "Jedną z idei projektu było to, aby przegląd i podsumowanie dotychczasowych prac stały się inspiracją do wytyczania dalszych kierunków etnograficznych badań naukowych i planowania ich następnych etapów na tym obszarze" (Ze Wstępu)

 

Aby zapoznać się ze spisem treści, kliknij w tytuł publikacji

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Colloquia Humanistica, vol. 2. Minor Languages, Minor Literatures, Minor Cultures, redaktor naczelny Jolanta Sujecka
Cena: 36,75 zł
egz.
Colloquia Humanistica, vol. 2. Minor Languages, Minor Literatures, Minor Cultures, redaktor naczelny Jolanta Sujecka

Temat wiodący drugiego numeru rocznika „Colloquia Humanistica” wykracza poza wąsko pojmowaną specyfikę polskiej kultury, włączając się do od dawna obecnej w świecie dyskusji nad statusem  kultur mniejszych.

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 3: Narracja i pamięć, red. Ewa Golachowska i Anna Zielińska
Cena: 40,00 zł
egz.
Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 3: Narracja i pamięć, red. Ewa Golachowska i Anna Zielińska

   Tom Narracja i pamięć, trzeci z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości pod redakcją Ewy Golachowskiej i Anny Zielińskiej poświęcony jest rozwijającym się intensywnie badaniom nad narracjami i pamięcią zbiorową. Narracje są analizowane z perspektywy różnych dyscyplin (psychologia, historia, socjologia, literaturoznawstwo, antropologia kultury, językoznawstwo). 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom II. Tożsamość wobec wielojęzyczności, redakcja Ewa Golachowska i Anna Zielińska
Cena: 38,00 zł
egz.
Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom II. Tożsamość wobec wielojęzyczności, redakcja Ewa Golachowska i Anna Zielińska

Poruszono w książce wiele ważnych problemów, pozwalających zrozumieć specyfikę wielojęzyczności, ukazujących przejawy tego fenomenu w życiu codziennym, w polityce, w literaturze, mówiących o jego znaczeniu

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku, redakcja Katarzyna Kotyńska
Cena: 25,00 zł
egz.
Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku, redakcja Katarzyna Kotyńska

W prezentowanym tomie proponujemy analizę obrazu Lwowa zawartego w różnojęzycznych tekstach literackich, w tekstach kultury, w pamięci zbiorowej ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego postrzegania się różnych narodowości oraz wizji wyobrażonych i deklarowanych „praw” do niego – własnych i cudzych.

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 41/2012, redakcja naukowa Wojciech Józef Burszta i Jacek Serwański
Cena: 26,25 zł
egz.
Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 41/2012, redakcja naukowa Wojciech Józef Burszta i Jacek Serwański

Periodyk (półrocznik) ukazuje się od 1992 roku (w SOW od 2004). Kontynuuje tradycje kwartalnika "Sprawy Narodowościowe", wydawanego przez Instytut Badania Spraw Narodowościowych w Warszawie w latach 1927-1939.

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Colloquia Humanistica, vol. 1. The Continuity and Discontinuity as a Research Problem in the Macedonian, Balkan and European Cultural Context, redaktor naczelny Jolanta Sujecka
Cena: 36,75 zł
szt.
Colloquia Humanistica, vol. 1. The Continuity and Discontinuity as a Research Problem in the Macedonian, Balkan and European Cultural Context, redaktor naczelny Jolanta Sujecka Pierwszy numer powołanego do życia w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk rocznika „Colloquia Humanistica” ma charakter interdyscyplinarny, zgodny z intencjami Członków Redakcji i Redaktor Naczelnej. W centrum obserwacji przygotowanego numeru...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Duchowe piętno społeczeństw. Złożoność i przeobrażenia polskiej refleksji nad narodem w XIX wieku, Joanna Nowak
Cena: 21,00 zł
szt.
Duchowe piętno społeczeństw. Złożoność i przeobrażenia polskiej refleksji nad narodem w XIX wieku, Joanna Nowak W książce zanalizowano okres najwcześniejszych spekulacji teoretycznych czy raczej – ze względu na ścisły związek między nauką a polityką w tym stuleciu – teoretyczno-politycznych na temat narodu i narodowości, przez współczesnych badaczy traktowanym...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości narodowej XIX i XX wieku, Grażyna Szwat-Gyłybowa
Cena: 21,00 zł
szt.
Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości narodowej XIX i XX wieku, Grażyna Szwat-Gyłybowa Studium z zakresu historii idei, podejmujące nieopracowaną dotąd problematykę adaptacji średniowiecznej gnozy bogomilskiej do potrzeb nowoczesnego i ponowoczesnego dyskursu tożsamościowego Bułgarów. Obiektem badań stały się tu różnorodne teksty kultu...
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni

Pozycje współwydawane

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża 2016.

Tom jest zbiorem artykSłowiańskie słowniki gwaroweułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny.

czytaj całość »

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa 2015.

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz

Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.

czytaj całość »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Waluty

Statystyki

Produkty:
239
Kategorie:
30
Nowości:
0
Promocje:
0
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl