Język / Language

Opcje przeglądania

Cena
  • od do

JĘZYK

Sortuj wg: ▲ Nazwa produktu | Cena
Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Anna Zielińska
Cena: 39,00 zł
egz.
Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Anna Zielińska

  "Praca jest nowa, oryginalna i pionierska nie tylko w literalnie rozumianym zakresie tematyczno-problemowym (jako studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim), ale także w szerszym aspekcie uczciwego, aideologicznego spojrzenia na tzw. nowe dialekty mieszane na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych" (Z recenzji prof. Bogdana Walczaka)

 "Prowadząc badania w różnych miejscach województwa lubuskiego, zorientowałam się, że różnorodność kultur, języków i identyfikacji wciąż tutaj istnieje. Region jest zamieszkany w dużym stopniu przez dwujęzyczne osoby i grupy. Zachodzą tu typowe dla bilingwizmu procesy społeczne i językowe. Aktywne jest wciąż mówienie nie tylko różnymi językami, ale także gwarami. W tym kontekście zastanowiła mnie często wyrażana opinia, że w regionie lubuskim nie ma już żadnych gwar oraz, że tu się mówi najczystszą polszczyzną. (...) Książka wyrosła z mojego zdziwienia, że opinia mieszkańców regionu może tak bardzo odbiegać od rzeczywistości (ze Wstępu, ss. 11-12).

 

 

Więcej o książce: kliknij w link tytułu

 

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Polski język familijny. Opis zjawiska, Kwiryna Handke
Cena: 5,00 zł
szt.
Polski język familijny. Opis zjawiska, Kwiryna Handke

Praca napisana z pozycji językoznawcy, jednak traktującego język nie tyle jako system oraz zbiór przepisów normatywnych, regulujących mówienie, ile jako zbiór wybranych właściwości języka wraz ze środkami i sposobami ich użytkowania w określonych oko...

Dostępność:
średnia ilość
Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Hanna Popowska-Taborska
Cena: 25,00 zł
egz.
Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Hanna Popowska-Taborska

    Książka Hanny Popowskiej-Taborskiej to trzecie wydanie (poprawione i uzupełnione) publikacji, która ukazała się po raz pierwszy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w roku 1991, wznowionej dwa lata później przez SOW oraz przełożonej w roku 2005 na język słoweński. Autorka książki, językoznawczyni i slawistka, przedstawia hipotezy związane z etnogenezą Słowian, opierając się na krytycznej analizie faktów językowych. W pracy wykorzystuje źródła historyczne oraz archeologiczne, szczegółowo analizuje procesy fonetyczne i leksykalne zachodzące w językach słowiańskich w pierwszym tysiącleciu n.e. Książka zawiera rozważania nad wczesnosłowiańską etymologią oraz nad związkami języków słowiańskich z językami bałtyckimi, irańskimi, germańskimi i celtyckimi. Obecne wydanie rozszerzono o wstęp do wydania słoweńskiego, zatytułowany "W dziesięć lat po napisaniu Wczesnych dziejów Słowian oraz o zaktualizowana bibliografię ("Wybrana nowsza literatura przedmiotu").


Spis treści oraz wybrane cytaty - kliknij w tytuł publikacji

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Język mniejszości w komunikowaniu społecznym. Studia nad funkcjonowaniem języków łużyckich w XIX i XX wieku, Jadwiga Zieniukowa
Cena: 15,75 zł
szt.
Język mniejszości w komunikowaniu społecznym. Studia nad funkcjonowaniem języków łużyckich w XIX i XX wieku, Jadwiga Zieniukowa

Wybór studiów sorabistycznych Jadwigi Zieniukowej "o charakterze etnolingwistycznym, [które] mają za przedmiot funkcjonowanie w komunikacji społecznej obu języków łużyckich - z przewagą bardziej prężnego i lepiej dziś zachowanego górnołużyckiego - w ich formie pisanej. [...] Są one wynikiem (częściowym) zainicjowanych przez J. Zieniukową i prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie badań nad funkcjonowaniem łużycczyzny w komunikacji językowej - z uwzględnieniem kontekstu społecznego, kulturowego i politycznego - badań nad językiem jako wartością wspólnoty mniejszościowej, dla której rodzimy język stanowi ważny element tożsamości". (Wstęp, s. 8)

Spis treści - w nim wykaz zaprezentowanych tekstów: kliknij w tytuł publikacji

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Irena Sawicka, Jolanta Sujecka, Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – języki – areały – konceptualizacje
Cena: 32,00 zł
egz.
Irena Sawicka, Jolanta Sujecka, Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – języki – areały – konceptualizacje

 „W niniejszej pracy postaramy się przybliżyć najważniejsze elementy złożonego zjawiska, jakim są Bałkany: przedstawimy bardzo krótko poszczególne etnosy bałkańskie, kładąc nacisk na politykę językową, ale odnosząc się również w zarycie do relewantnych dla danych problemów momentów historycznych, sprzyjających wytworzeniu się wspólnoty historycznej, językowej i kulturowo-mentalnej. [...] Książka ta jest pomyślana zarówno jako praca naukowa sensu stricte, jak i jako wstęp do bałkanologii jako nauki filologicznej. Stanowić ma kompendium najbardziej podstawowej wiedzy bałkanologa” (Od Autorek).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Semantyka a konfrontacja językowa : 5, pod redakcją Danuty Roszko i Joanny Satoły-Staśkowiak
Cena: 30,00 zł
egz.
Semantyka a konfrontacja językowa : 5, pod redakcją Danuty Roszko i Joanny Satoły-Staśkowiak

    Praca zbiorowa będąca okolicznościowym wydaniem dedykowanym prof. dr hab. Violetcie Koseskiej-Toszewej z okazji czterdziestopięciolecia pracy naukowej. "Prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa jest niekwestionowanym autorytetem naukowym, zaliczanym do grona najwybitniejszych slawistów. Jej imponujący dorobek naukowy pozostaje nieustannym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń językoznawców” (s.14)                        

   W tomie podejmowane są „kluczowe problemy współczesnego językoznawstwa teoretycznego i stosowanego. Autorzy 29 […] artykułów dogłębnie analizują zagadnienia ważne dla takich dziedzin, jak semantyka, badania korpusowe, kognitywistyka, leksykologia i leksykografia. Wyniki badań przedstawiają na materiale językowym polskim, słowiańskim, bałtyckim, germańskim i romańskim” (s. 7). Zawartość tomu…

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Joanna Satoła-Staśkowiak, Najmłodsza leksyka polska i bułgarska
Cena: 25,00 zł
egz.
Joanna Satoła-Staśkowiak, Najmłodsza leksyka polska i bułgarska

   Przedmiotem niniejszej rozprawy jest konfrontatywny opis najmłodszej leksyki polskiej i bułgarskiej, wypełniający powiększającą się od lat lukę w tym temacie na rynku wydawniczym. Zaniedbania dotyczące konfrontatywnej polsko-bułgarskiej leksykografii widoczne są głównie w braku ewidencjonowania najnowszej leksyki, dlatego analizowane tu wyrazy pochodzą najwcześniej z końca XX wieku, choć najbardziej akcentowany okres to rok 2000 i lata kolejne. (Joanna Satoła-Staśkowiak, z rozdziału Przedstawienie założeń rozprawy)

 

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Współczesny słownik bułgarsko-polski. Zeszyt 1, Joanna Satoła-Staśkowiak, Violetta Koseska-Toszewa, przy współpracy Ludmiły Dimitrovej
Cena: 27,00 zł
egz.
Współczesny słownik bułgarsko-polski. Zeszyt 1, Joanna Satoła-Staśkowiak, Violetta Koseska-Toszewa, przy współpracy Ludmiły Dimitrovej

 

   Współczesny słownik bułgarsko-polski, z. 1, opracowany przez Joannę Satołę-Staśkowiak, Violettę Koseską-Toszewą przy współpracy Ludmiły Dimitrovej, to zapis konfrontatywny bułgarsko-polskiej leksykografii uwzględniający najnowszą leksykę – tę, której zapisu nie podjęto się od czasu ostatniego wydania Podręcznego słownika bułgarsko-polskiego Franciszka Sławskiego z 1987 roku. 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Lucyna Agnieszka Jankowiak, Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie "Słownika terminologii lekarskiej polskiej" z 1881 roku
Cena: 32,00 zł
egz.
Lucyna Agnieszka Jankowiak, Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie "Słownika terminologii lekarskiej polskiej" z 1881 roku

   Autorka, Lucyna Agnieszka Jankowiak, podejmuje się w swej książce próby „opisu synonimii w naukowej terminologii medycznej (nazwach chorób) końca XIX wieku na podstawie materiału z S 1881” oraz prezentacji w formie słownikowej omówionego materiału (s.16).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Zagadnienia kwantyfikacyjne i modalne w litewskiej gwarze puńskiej (na tle literackich języków polskiego i litewskiego), Danuta Roszko
Cena: 32,00 zł
egz.
Zagadnienia kwantyfikacyjne i modalne w litewskiej gwarze puńskiej (na tle literackich języków polskiego i litewskiego), Danuta Roszko

    Danuta Roszko w swej książce Zagadnienia kwantyfikacyjne i modalne w litewskiej gwarze puńskiej (na tle literackich języków polskiego i litewskiego) do opisu litewskiej gwary puńskiej, wchodzącej w stałą konfrontację z językiem polskim i litewskim, wykorzystuje nową metodologię badawczą - teoretyczne badania konfrontatywne (TBK).

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Radosław Kaleta
Cena: 23,00 zł
egz.
Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Radosław Kaleta

 

    Autor książki Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa podjął się szerszego opisu wybranej grupy białorusko-polskich homonimów międzyjęzykowych. Integralną częścią pracy jest słownik międzyjęzykowych homonimów całkowitych.

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom I. Reedycja pod redakcją: Dorota Krystyna Rembiszewska i Janusz Siatkowski
Cena: 19,00 zł
egz.
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom I. Reedycja pod redakcją: Dorota Krystyna Rembiszewska i Janusz Siatkowski

Reprint wydania z roku 1980

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie. Tom II: *Ǫ – Ž, Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma
Cena: 25,00 zł
egz.
Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie. Tom II: *Ǫ – Ž, Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma

Słownik przedstawia rekonstrukcje dawnych pomorskich nazw słowiańskich takich obiektów, jak np. lasy, łąki, pola, pojedyncze zagrody, bagna itp

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Polskie partykuły wyróżniające. Studium semantyczne, Anna Kisiel
Cena: 23,00 zł
egz.
Polskie partykuły wyróżniające. Studium semantyczne, Anna Kisiel

Prezentowana publikacja stanowi próbę rewizji dotychczasowej wiedzy na temat metatekstu, tj. takich jednostek języka, które nie odnoszą się do świata, lecz do wyrażeń językowych, elementów komunikowanej wiedzy i/lub do mówiącego.

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Prywatny język Elizy Orzeszkowej, Kwiryna Handke
Cena: 35,00 zł
egz.
Prywatny język Elizy Orzeszkowej, Kwiryna Handke

Opracowanie poświęcone językowi wielkiej polskiej pisarki doby pozytywizmu - Elizy Orzeszkowej

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386-1400), Maria Trawińska
Cena: 24,00 zł
egz.
Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386-1400), Maria Trawińska

   Studium Marii Trawińskiej pomaga zrozumieć, w jaki sposób i w jakich okolicznościach powstawały pisane po polsku i łacinie zapiski prawnicze...

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 13, redaktor tomu Viara Maldijeva
Cena: 25,00 zł
egz.
Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica : 13, redaktor tomu Viara Maldijeva

Składniowe metody w badaniu słowotwórstwa

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku, redakcja naukowa Zofia Rudnik-Karwatowa
Cena: 23,00 zł
egz.
Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku, redakcja naukowa Zofia Rudnik-Karwatowa

Teksty umożliwiają czytelnikom poszerzyć wiedzę dotyczącą aktualnej problematyki zmian rozwojowych we współczesnych językach słowiańskich, inspirują do prowadzenia badań nad innowacjami leksykalnymi i słowotwórczymi.    

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Studia Borysiana. Etymologica, diachronica, Slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, red. Mariola Jakubowicz i Beata Raszewska-Żurek
Cena: 40,00 zł
egz.
Studia Borysiana. Etymologica, diachronica, Slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, red. Mariola Jakubowicz i Beata Raszewska-Żurek

   Studia Borysiana. Etymologica, diachronica, Slavica to zbiór prac poświęconych Profesorowi Wiesławowi Borysiowi. Książka odzwierciedla zainteresowanie Jubilata - szeroko pojęte badania etymologiczne, dotyczące trzech obszarów językowych: serbokroatystyki, kaszubszczyzny i prasłowiańszczyzny.


Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej
Cena: 32,00 zł
egz.
Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej

   Bogato ilustrowany dokumentami archiwalnymi zbiór artykułów dotyczących Zdzisława Stiebera – wybitnego językoznawcy, autora wielu znaczących dla slawistyki prac (...) to swoisty głos pokolenia pamiętającego swojego Mistrza...

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni

Pozycje współwydawane

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża 2016.

Tom jest zbiorem artykSłowiańskie słowniki gwaroweułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny.

czytaj całość »

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa 2015.

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz

Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.

czytaj całość »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Waluty

Statystyki

Produkty:
239
Kategorie:
30
Nowości:
0
Promocje:
0
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl