Język / Language

Opcje przeglądania

Cena
  • od do
Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Lilla Moroz-Grzelak
Cena: 10,50 zł
szt.
Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Lilla Moroz-Grzelak

     Książka wpisuje się w nurt licznych opracowań o Aleksandrze Wielkim – jednym z najsłynniejszych władców i strategów wojennych w historii świata.   "Przegląd wybranych pozycji z bogatego piśmiennictwa o Aleksandrze Wielkim dokumentuje przemiany, jakim podlegał jego obraz na przestrzeni wieków - od dzieł pisarzy antycznych, przez utwory Słowiańszczyzny prawosławnej z okresu średniowiecza i wieku XIX, po współczesną macedońską twórczość literacką" (Zakończenie, s. 139).

      "Niniejsza praca jest próbą rekonstrukcji mitu Aleksandra Wielkiego w piśmiennictwie obszaru bułgarsko-macedońskiego wieku XIX wieku i macedońskiego w XX stuleciu, wpływu tego mitu na kształtowanie się i rozwój macedońskiej idei narodowej. zamierzeniem moim jest ukazanie, w jaki sposób kolejne epoki odeszły od wizerunku Aleksandra Wielkiego, pozostawionego nam przez antycznych twórców i wskazanie, jakim przemianom podlegał w pewnych momentach historii starożytny bohater w Słowiańszczyźnie, a na ziemiach macedońskich w szczególności" (Wstęp, s. 11).

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Hanna Popowska-Taborska
Cena: 25,00 zł
egz.
Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Hanna Popowska-Taborska

    Książka Hanny Popowskiej-Taborskiej to trzecie wydanie (poprawione i uzupełnione) publikacji, która ukazała się po raz pierwszy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w roku 1991, wznowionej dwa lata później przez SOW oraz przełożonej w roku 2005 na język słoweński. Autorka książki, językoznawczyni i slawistka, przedstawia hipotezy związane z etnogenezą Słowian, opierając się na krytycznej analizie faktów językowych. W pracy wykorzystuje źródła historyczne oraz archeologiczne, szczegółowo analizuje procesy fonetyczne i leksykalne zachodzące w językach słowiańskich w pierwszym tysiącleciu n.e. Książka zawiera rozważania nad wczesnosłowiańską etymologią oraz nad związkami języków słowiańskich z językami bałtyckimi, irańskimi, germańskimi i celtyckimi. Obecne wydanie rozszerzono o wstęp do wydania słoweńskiego, zatytułowany "W dziesięć lat po napisaniu Wczesnych dziejów Słowian oraz o zaktualizowana bibliografię ("Wybrana nowsza literatura przedmiotu").


Spis treści oraz wybrane cytaty - kliknij w tytuł publikacji

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Miechów w średniowieczu. Studia z dziejów miasta i klasztoru. Zagadka Jaksy, Andrzej Wędzki
Cena: 20,00 zł
egz.
Miechów w średniowieczu. Studia z dziejów miasta i klasztoru. Zagadka Jaksy, Andrzej Wędzki

Książka Andrzeja Wędzkiego Miechów w średniowieczu. Studia z dziejów miasta i klasztoru. Zagadka Jaksy to kolejna interdyscyplinarna próba całościowego ujęcia dziejów miasta i klasztoru. Autor opisuje zagadnienia związane z fundacją klasztoru, jego dziejami i osobą fundatora Jaksy, uwzględniając „wielokierunkowe postępy poczynione w ostatnich dekadach w dziedzinie studiów historycznych i rozszerzenia ich na nowe pola badawcze (archeologii czy nauk przyrodniczych)" (s. 8).

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN, redaktor naukowy Kwiryna Handke
Cena: 25,00 zł
szt.
50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN, redaktor naukowy Kwiryna Handke

 

   Księga powstała dzięki wysiłkowi niemal wszystkich pracowników obecnie zatrudnionych w Instytucie z pomocą grona doktorantów oraz dzięki udziałowi niektórych dawnych pracowników Instytutu. Wyrazisty ślad rezultatów badań naukowych pracowników Instytutu, tych dawnych, i tych obecnych, pozostaje w ich publikacjach. O wielu innych dokonaniach, które z różnych względów nie zostały zakończone publikacjami, piszą w tej księdze koledzy. (Z Przedmowy Kwiryny Handke)

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Hungaria - Slavia - Europa Centralis. Studia z dziejów kultury środkowoeuropejskiej we wczesnym średniowieczu, Ryszard Grzesik
Cena: 23,00 zł
egz.
Hungaria - Slavia - Europa Centralis. Studia z dziejów kultury środkowoeuropejskiej we wczesnym średniowieczu, Ryszard Grzesik

   Hungaria – Slavia – Europa Centralis. Studia z dziejów kultury środkowoeuropejskiej we wczesnym średniowieczu Ryszarda Grzesika to książka poświęcona tematyce wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej i dziejom jej kultury.

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Zeszyt 6. Pisarze wieku XI. Tłumaczenie i komentarz Anna Kotłowska. Współpraca Alina Brzóstkowska
Cena: 29,00 zł
egz.
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Zeszyt 6. Pisarze wieku XI. Tłumaczenie i komentarz Anna Kotłowska. Współpraca Alina Brzóstkowska

   Zeszyt 6 Testimoniów stanowi kontynuację edycji pełnego korpusu przekazów greckich o Słowianach do końca XII wieku. Poprzedziły go zeszyty: 2 (Ossolineum 1989), 3 (SOW 1995), 4 (SOW 1997) i 5 (SOW, 2009).
Niniejszy tom obejmuje wybranych pisarzy wieku XI (wybór Wincentego Swobody): Michała Psellosa, Kekaumena,
Michała Attaleiatesa, Jana Skylitzesa, jego kontynuację, Annę Komnenę, Nikefora Bryenniosa.   

    W skład zeszytu weszły wypisy w języku greckim z tłumaczeniem polskim z kilku źródeł kronikarskich z XI wieku. Wypisom towarzyszą komentarze historiograficzne i erudycyjne napisane według poprzednio ustaloych zasad. Odbiorcami publikacji są historycy, slawiści, archeologowie i filologowie klasyczni.

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej
Cena: 32,00 zł
egz.
Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej

   Bogato ilustrowany dokumentami archiwalnymi zbiór artykułów dotyczących Zdzisława Stiebera – wybitnego językoznawcy, autora wielu znaczących dla slawistyki prac (...) to swoisty głos pokolenia pamiętającego swojego Mistrza...

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939, Jerzy Turonek
Cena: 5,00 zł
szt.
Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939, Jerzy Turonek

   Książka zawiera przegląd białoruskiego ruchu wydawniczego w międzywojennej Polsce, analizę struktury tematycznej wydawnictw, omówienie ich nakładów, objętości, konfiskat i problemów czytelnictwa. Jej integralną częścią jest katalog wydawnictw nieperiodycznych.

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji (1893–1918). Między ideą wychowania a polityką, Katarzyna Wrzesińska
Cena: 31,50 zł
szt.
Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji (1893–1918). Między ideą wychowania a polityką, Katarzyna Wrzesińska

   Książka podejmuje marginalnie dotąd traktowane aspekty myśli Narodowej Demokracji takie, jak: światopoglądowe powiązania twórców tego ugrupowania z cywilizacją europejską, dążenie do syntezy dorobku polskiej kultury ze spuścizną Zachodu bez zatraceni...

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Obraz emigracji polskiej na łamach Dziennika Poznańskiego (1859-1939) i Kuriera Poznańskiego (1872-1939), Agnieszka Gucka
Cena: 10,50 zł
szt.
Obraz emigracji polskiej na łamach Dziennika Poznańskiego (1859-1939) i Kuriera Poznańskiego (1872-1939), Agnieszka Gucka

   Praca zawiera analizę dwóch poznańskich gazet przeprowadzoną pod kątem zamieszczonych w nich materiałów dotyczących emigracji zarobkowej i reemigracji. Zakres opracowania obejmuje lata 1859-1939. Materiał badawczy podzielono wg tematyki – odrębnej an...

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
10 dni
Polacy w łagrach rosyjskiej Północy. W świetle relacji, listów i dokumentów, Helena Owsiany
Cena: 15,00 zł
szt.
Polacy w łagrach rosyjskiej Północy. W świetle relacji, listów i dokumentów, Helena Owsiany Publikacja dotyczy kontaktów i związków Polski i Polaków z Rosją północną od roku 1429 do 1939 – ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1914-1939. Autorka przedstawia rys historyczny Wysp Sołowieckich i znajdującego się tam prawosławnego monastyru zami...
Dostępność:
duża ilość
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Zeszyt 5. Pisarze z X wieku, przekład i opracowanie Alina Brzóstkowska
Cena: 20,00 zł
Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Zeszyt 5. Pisarze z X wieku, przekład i opracowanie Alina Brzóstkowska Zeszyt 5 Testimoniów stanowi kontynuację edycji pełnego korpusu przekazów greckich o Słowianach do końca XII wieku. Poprzedziły go zeszyty: 2 (Ossolineum 1989), 3 (SOW 1995) i 4 (SOW 1997) . W skład zeszytu weszły wypisy w języku greckim z tłumaczeni...
Dostępność:
brak towaru

Pozycje współwydawane

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża 2016.

Tom jest zbiorem artykSłowiańskie słowniki gwaroweułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny.

czytaj całość »

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa 2015.

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz

Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.

czytaj całość »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Waluty

Statystyki

Produkty:
239
Kategorie:
30
Nowości:
0
Promocje:
0
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl